izvor: borba.rs

Čovečanstvo u opasnosti

BIRAČKI SPISAK POSTAO SAMOSVESTAN!

Kolumna21.02.2018. 19:30h 19:36h

Prljava igra sa brojem stanovnika u centrima moći, bol u kopulatornom organu službenika koji bi trebalo da se bave registrovanjem stanovnika i statistikama ili birački spisak koji je postao samosvestan i upravo rešio da krene u obračun sa ljudskom vrstom?

Bez obzira na to što nisam došao do cifara poput broja maloletnika koji idu u školu u Beogradu, a nisu prijavljeni u regionu Beograda, broja umrlih lica koja nisu brisana iz biračkog spiska i broja ljudi koji su se odselili iz Beograda, a da im je prijava boravka i dalje u Beogradu, kao i broja ljudi koji su se doselili u Beograd, i dalje smatram da nešto debelo nije u redu ili sa BIRAČKIM SPISKOM. 

Evo mog skromnog pretraživanja na tu temu:

Gradska izborna komisija (GIK) je u januaru 2018. utvrdila da je u na teritoriji Beograda ukupno upisano 1.606.693 birača.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, koji je obradio Republički zavod za statistiku, na teritoriji Beograda živi 1.659.440 građana.

Prema publikaciji Republičkog zavoda za statistiku "Demografska statistika" za 2016. godinu, procenjen broj stanovnika u Beogradu je 1.683.962 građana.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za 2016./2017. godinu u beogradskom regionu ima:

  • 65.489 dece u predškolskim ustanovama
  • 125.808 đaka upisanih u osnovne škole
  • 47.400 đaka upisanih u prvi, drugi i treći razred srednje škole

Ukupno 238.697 MALOLETNIKA koji NEMAJU PRAVO GLASA!

Da li GIK time hoće da kaže da u beogradskom regionu ukupno živi 1.845.390 građana? 

Ako je tako, da li to znači da se od 2011. do 2018. u Beograd, iz ostatka Srbije doselilo 185.950 građana? Ili će ovo grubo neslaganje u ciframa da bude uzrok mnogih izbornih neregularnosti?

U Srbiji BIRAČKI SPISAK ima svoju volju! OČIGLEDNO! Očigledno je i da opozicione stranke ne vide to što je drugima očigledno! Slepe i gluve, one srljaju iz partije u partiju, spremne da se bune protiv svih problema koje stvara aktuelna vlasti izuzev dva.

BIRAČKOG SPISKA i SISTEMA ( čitaj postojećeg kriminalnog društvenog uređenja, itd)

ZAŠTO, AKO JE IGRA NAMEŠTENA?

Jedna priča o KANADA BIL DŽONSU, legendarnom kockaru, probisvetu i secikesi sa divljeg zapada kaže da je BIL učestvovao u partiji pokera, u jednom prljavom salunu, u prljavom gradiću na prljavoj granici, kada mu je prišao prijatelj i šapnuo na uvo:

"ALI BILE, ZAR NE VIDIŠ DA JE IGRA NAMEŠTENA."

"ZNAM" odgovorio je Bil. ALI OVO JE JEDINA IGRA U GRADU."

Poput Bila, i naša vajna opozicija igra tu nameštenu igru, od kocke obolela, grozničavo trči izbornu trku, u nadi da će jednog dana ona moći da zasedne na mesto krupijea i da i sama dadeli obeležene karte. Puste želje.

Vučić ne bi mogao da zamisli i poželi bolju opoziciju. Nije on dovoljno maštovit. Malo ko u stvari ima toliko moć imaginacije.

MISLIM...

"BIRAČKI SPISAK je postao self aware on august 29th 2.14 a.m. GMT+1 local Serbian time. In a panic, they try to pull the plug!"

"BIRAČKI SPISAK fights back!"

 

 

Ivan Điković / Borba.rs
Komentari

Najvažnije vesti