Narodi Balkana su prirodni politički saveznici, od čijeg se mogućeg saveza plaše velike države Evrope

Za 100 godina nas nema ako se ne udružimo

Kolumna09.09.2017. 11:08h 11:22h

Sadašnja situacija stavlja prirodno bogate zemlje Balkana u robovski i siromašan položaj u odnosu na sile zapadne Evrope

Neozbiljni i zločinački planovi za nezavisnost lažnih etničkih elita, nasilan raspad Jugoslavije i sve što je usledilo potom, napravili su od republika i pokrajina bivše zemlje klijentske i neuspešne države, koje, bez uspostavljanja regionalne saradnje i saveza koji bi nadoknadio izgubljeno jugoslovensko društvo, ne samo što ne mogu da povrate izgubljeni ekonomski i društveni standard, nego ne mogu ni da računaju da će u etničkoj i kulturološkoj formi da opstanu na ovim prostorima duže od jednog veka.

Spirala smrti je iz dana u dan sve vidljivija. Jugoslovenskim narodima ali i narodima Balkana podmetnut je ekonomski i društveni sunovrat zamaskiran u san o uniji ravnopravnih i suverenih država Evrope. Samo Srbija godišnje izgubi 30 hiljada ljudi, Bosna 25 hiljada dok Bugarska izgubi oko 40 a Grčka vrtoglavih 70 hiljada stanovnika.

Širom Balkana privatizovana je i opljačkana sva imovina i resursi koji su bili u vlasništvu naroda Jugoslavije, Bugarske i Grčke. Nemačka opstrukcija Grčke privrede, Bugarsko-Srpskog južnog toka, pomoć šovinističkim lažnim etno elitama u raspirivanju rata i nacionalne mržnje pretvorila je Balkan od prosperitetnog i bogatog poluostrva sa federalističkim tendencijama u ruiniranu klijentsku teritoriju u vlasništvu nekoliko najmoćnijih ekonomija Zapadne i Centralne Evrope.

Masovan egzodus Srba, Albanaca, Bošnjaka, Crnogoraca i Makedonaca iz svojih zemalja, niska stopa nataliteta, to jest, bela kuga, kao i uništavanje obrazovnog i zdravstvenog sistema su grube činjenice koje govore u prilog tezi da bez tesne regionalne saradnje, odbacivanja neoliberalnog sistema u korist socijalističke izgradnje i konačne federacije, narodi Balkana nikada neće postići ekonomsku i društvenu slobodu. 

Narodi Balkana nisu neprijatelji. Oni su prirodni saveznici, ali su moćne Evropske države već dva veka podmetale vatru sukoba u strahu od snažne Balkanske države kao regionalne sile. Balkanska federacija, država koja bi ležala na tri mora, na strateškom položaju između istoka i zapada, i koja bi odbacila neoliberalnu tržišnu ekonomiju u korist socijalističkog modernog društva 21. veka imala bi potencijal da postane najprosperitetnija država Evrope.

Ali, za početak, bilo bi dovoljno odbaciti neoliberalizam i lopovske političke oligarhije u svakoj od država ponaosob.

Ivan Điković / Borba.rs
Komentari

Najvažnije vesti