izvor: ULUS

U etnografskom muzeju

BRADVA I PLETISANKA! Izložba skulptura Predraga Dragovića

Kultura08.12.2017. 12:00h 12:00h

Likovni umetnik Predrag Dragović paralelno i predano radi, pre svega, u oblastima slikarstva i skulpture, a na ovoj izložbi predstavlja svoje najnovije vajarske radove u drvetu.

 

Izložba skulptura vajara Predrag Dragović, pod nazivom "Bradva i pletisanka" biće otvorena u Etnografskom muzeju u utorak, 12. Decembra, u 19 časova. Izložba će trajati do 25 decembra.

Likovni umetnik Predrag Dragović paralelno i predano radi, pre svega, u oblastima slikarstva i skulpture, i pri tom,  u jednom mediju i motivu u stanju je da, istovremeno, oživi formu, reč, znak, urez, boju, zvuk, monumentalnost. Na izložbi u Etnografskom muzeju, predstavlja svoje najnovije vajarske radove u drvetu.

"Autor zoomorfne forme (kornjače) iznosi na osnovama modernističke skulpturalne tradicije, kod koje je pokret u delu imanentan onome koji karakteriše kretnje odabranog predloška iz prirode.
Na drugom polu ovog motivskog kontrapunkta (varijante gusala) razuđenija dijagonalna forma, disperzivnih sila, nadgradnja je simboličkom epskom uporištu, instrumentalnom reliktuuglavnom balkanskih naroda, usmerenom na prenošenje raspoloženja, ali i kazivanja i poruka u vremenu, i kao takvom nezaobilaznom u Dragovićevoj umetnosti." stoji, između ostalog, u kritici Ljubice Jelisavac Katić.

O umetniku

Predrag Dragović rođen je 1953.  u Crnoj Gori. Osnovnu školu pohađao u Dragovića Polju, gimnaziju u Kolašinu i Čajniču. Višu pedagošku školu završio je u Nikšiću. Fakultet likovnih umetnosti, odsek slikarstvo, u Beogradu. ČlanULUS-a postao je 1980. godine. Iste godine stekao je status slobodnog umetnika. Stvorio tematske celine slika, crteža i grafika: aktova, portreta, pejzaža.

Njegovo stvaralaštvo se može svrstati i cikluse, kojima se povremeno ponovo vraća: Sveci i Sebri, Sveti Sava, Vrhovi (planinski pejzaži), Kostići, Likovno čitanje Gorskog vijenca, portretisrpskih pesnika...
Samostalno izlaže od 1980. Izlagao je u gradovima bivše Jugoslavije, Francuske, Španije, Švajcarske, Italije, Bugarske i Grčke.

Borba
Komentari

Najvažnije vesti