izvor: wikimedia commons

Neobjavljeni Andrić

OBJAVLJENI NEPOZNATI ANDRIĆEVI ESEJI! O stranim piscima

Kultura23.10.2017. 13:07h 13:07h

Izdvojeni eseji i kritike ukazuju na jednog manje poznatog Andrića koji je pažljivo istraživao i književnu i biografsku građu i skrupulozno joj pristupao

Povodom 125 godina od rođenja srpskog nobelovca Ive Andrića, izdavačko preduzeće "Prosveta", u saradnji sa Zadužbinom "Ivo Andrić", koja je priređivač, objavilo je knjigu široj javnosti do sada nepoznatih Andrićevih eseja i zapažanja "O stranim piscima".

Izdvojeni eseji i kritike u toj knjizi ukazuju na jednog manje poznatog Andrića koji je, ispitujući pojedine autore književnih pojava, pažljivo istraživao i književnu i biografsku građu i skrupulozno joj pristupao, ističu iz "Prosvete".

Pored poznatijih radova o Petrarki i Lauri, Hajneu, Mickijeviču, Strindbergu, Vitmenu, Gorkom, umetničke proze o Bajronu, publicističkih tekstova o fašizmu u Italiji i piscima koji su u to vreme delovali, u knjizi se pojavljuje gotovo nepoznat kraći tekst o Tomasu Manu "Jugoslovenske njive” (1925), zatim nepoznat tekst iz 1951. godine, "Dvestota godišnjica Velike enciklopedije" - o delovanju francuskih enciklopedista Voltera, Didroa, Rusoa i drugih, kao i nepoznat rad o Viktoru Igou.

Borba
Komentari

Najvažnije vesti