izvor: Radnički savez aranđelovca, facebook.com

Saopštenje bivših radnika Knjaza

BIVŠI RADNICI KNJAZA SUTRA U PROTESTNOJ BLOKADI AUTO PUTA! Dolaze u Beograd da pitaju Vladu gde je kraj mukama?

Vesti21.12.2017. 13:10h 13:24h

Posle šest godina pravosudnog pakla, predstavnici 150 porodica bivših radnika Knjaza kreću u protestnu vožnju da pitaju Vladu, Predsednika, Skupštinu i najviši sud u Republici: Gde je kraj mukama u kojima ih drži poredak koji sebe naziva pravosuđem?

Medijima, najvišoj izvršnoj, sudskoj i zakonodavnoj vlasti Republike, građanima Srbije :

Posle šest godina pravosudnog pakla u radnim sporovima protiv bivšeg poslodavca, u kojem od strane grupe pojedinaca koji rade u ime Zakona i pravosuđa, a za račun tajkuna i krupnog kapitala, usled namerno isfabrikovanih sudskih troškova, mi bivši radnici preduzeća ’’Knjaz Miloš’’, okupljeni oko sindikata "Pravda", sutra krećemo u protestnu vožnju iz Aranđelovca ka Beogradu. Početak protesta je ispred suda u Aranđelovcu u 9 časova, a zatim se vozimo do Beograda gde ćemo Ustavnom sudu, Vladi, Skupštini i Predsedniku Republike, da predamo protesnu notu i zatražimo da se isti izjasne na ovo očigledno pravno nasilje.

Naš čvrst zahtev je da najviši državni i odgovorni organi obrate pažnju na naš slučaj, koji je ovakvo pravosuđe doterao do ivice apsurda, iz koje se vidi kriminalna sprega pojedinaca iz pravosuđa i tajkunskog kapitala. Sudbina radnika preduzeća ’’Knjaz Miloš’’ na najočigledniji način svedoči da Srbija nije pravna država, već improvizacija u kojoj svako tumači i primenjuje sistemske zakone shodno svom sebičnom interesu, i da su u tim kriminalnim radnjama pojedinci koji se nazivaju sudijama – najobičniji saučesnici i saizvršioci. O ovoj pojavi je nedavno javno govorio i osudio je i sam Predsednik Aleksandar Vučić.

U našem slučaju, ne radi se samo o ignorisanju Zakona, već i o smišljenom otezanju postupaka čime je ovakvo pravosuđe omogućilo preduzeću ’’Knjazu Milošu’’ da sama sebi sudi i u drugim nezakonitostima, kao i da ovaj slučaj služi kao primer i uputstvo za sprovođenje u praksi one stare Dinkićeve i Homenove ideje o ukidanju radnih sporova i radnog prava, ali ne samo za to – već i za konkretno zastrašivanje čestitih sudija, radnika i građana Srbije.

Celokupna javnost bi trebalo da razume da će ovi procesi, ma koliko trajali, da izađu iz srpskog pravosuđa, a budući da su povrede prava garantovane Ustavom, zakonima i međunarodnim konvencijama očigledne, radnici neće imati izbora već da pravdu potraže pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strazburu. Kao što je poznato, stavka u budžetu isplate ošteta koje "odreže" Strazbur je tolika da će Vlada možda ponovo morati da štedi na platama i penzijama, samo zato što dozvoljava da se neodgovorni pojedinci, koji zloupotrebljavaju pravosuđe, ponašaju kao servis krupnog kapitala, a samom društvu da bude u stanju konstantog državnog udara.

Sutrašnja vožnja je samo akt upozorenja, a u slučaju da ovi problemi u državi i dalje budu ignorisani – uslediće radikalizacija protesta do konačnog rešenja.

Borba
Komentari

Najvažnije vesti