izvor: Cory M. Grenier, flickr

Brakovićev ugao

DUALNO OBRAZOVANJE JE GREŠKA! I TO NAMERNA!

Kolumna12.03.2018. 09:54h 09:54h

Kod nas je smišljeno kao dil izmedju vlade koja pokušava da uzme pare od kapitalista koji, pri tom, takođe štede budući da dobijaju subvencije i besplatnu radnu snagu.

Pre specijalizacije za psihoterapeuta, završio sam andragogiju. Tema mog diplomskog rada bija je komparativno obrazovanje, sa osvrtom na dualno obrazovanje, to jest, "obrazovanje iz rada". Koncept dualnog obrazovanja funkcioniše samo u Nemačkoj i Austriji. Uvesti takav obrazovni sisem u zemlju koja nema proizvodnju, nema svoje fabrike i velike sisteme je ravno katastrofi.

Zašto?

Hiljadama mladih ljudi ćemo da učinimo medveđu uslugu ako ih budemo obrazovali prema potrebama industrije. Kada završe obuku i počnu da rade, mahom ih očekuje preseljenje fabrike onog dana kada istenku državne subvencije. Nijedna strana fabrika, u proseku, kod nas nije potrajala duže od 5 godina. Čak i ako su subvencije u trajanju od jedne decenije u pitanju, kada fabrika ode, a otići će, državi ostaju deca i mladi, sa zanatima koje više ne mogu da unovče, što znači da će na birou rada, država morati nekako da ih prekvalifikuje na neko drugo zanimanje. To nas sve košta.

Ovaj koncept donosi korist isključivo vlasniku kapitala koji dobija besplatnu radnu snagu, obučava je i koristi onoliko koliko on želi. Uvoditi to u siromašnu zemlju poput naše je jednako izrabljivanju radne snage. U Nemačkoj to šljaka, zato što se nemačke fabrike ne sele iz Nemačke. Ostaju dugo pa i koncept obrazovanja u nekoliko ima smisla. Kod nas ili bilo gde drugo, ovo je samo dil izmedju vlade koja uzima pare od kapitalista koji, pri tom, štede ogromne pare budući da dobijaju besplatnu radnu snagu.

Sve u svemu, pogrešan koncept i to nije slučajno!

Marko Braković
Komentari

Najvažnije vesti