izvor: pixabay.com

Svaka čast

NOVOSAĐANI VOLE DA ČITAJU! Prosek 11 knjiga godišnje

Kultura22.09.2017. 15:40h 15:40h

Na pitanje kako najčešće nabavljaju knjige, 26,9 odsto ispitanika navodi da ih kupuju

Više od dve trećine Novosađana čita knjige i u proseku čitaju 11 knjiga godišnje, četvrtina njih kupuje knjige, a među čitaocima su najzastupljenije žene i stanovnici gradskih naselja. To su pokazali rezultati istraživanja koje je sprovela agencija Ninamedia Research, u periodu od 11. do 15. septembra, o tome, koliko građani Novog Sada čitaju knjige.

Istraživanje je sprovedeno u gradskim i prigradskim naseljima na reprezentativnom uzorku od 1.200 ispitanika. Prema rezultatima istraživanja više od dve trećine Novosađana (69%) u poslednjih godinu dana pročitalo je barem jednu knjigu. U istom periodu 28 odsto građana nije pročitalo nijednu knjigu, dok nešto manje od 3 procenta nije moglo da proceni tačan broj pročitanih knjiga za godinu dana.

Među onima koji su čitali, raspon je od 1 do 100 pročitanih knjiga. Novosađani u proseku čitaju 11 knjiga na godišnjem nivou i to su uglavnom žene i stanovnici gradskih naselja, a učestalost čitanja raste sa godinama starosti ispitanika. Na pitanje kako najčešće nabavljaju knjige, 26,9 odsto ispitanika navodi da ih kupuju, 18,6 procenata pozajmljuje od prijatelja i/ili porodice, dok je gotovo isti procenat onih koji knjige iznajmljuju u bibliotekama.

Manji je broj onih koji čitaju knjige u elektronskoj formi, kao i onih koji čitaju knjige samo kada ih dobiju na poklon. Petina građana Novog Sada navodi da uopšte ne čita knjige, dok su ostali odgovori zastupljeni u frekvenciji nižoj od 5 odsto.

Borba.rs
Komentari

Najvažnije vesti