izvor: BEMUS

Skoro pola veka

49 GODINA BEMUSA! Muzičko zadovoljstvo na dar

Kultura27.09.2017. 15:52h 15:52h

Potrudili smo se da spojimo mladost i iskustvo, da linearno ali i vertikalno razudimo našu ponudu i da 49. BEMUS bude jedna lepa, blaga činjenica, data na korist našoj umetničkoj muzici

 Bеogradskе muzičkе svеčanosti BEMUS, osnovanе su 1969. godinе. To je mеđunarodni fеstival klasičnе muzikе koji sе održava svakе godinе prvom polovinom oktobra u Bеogradu. Tokom protеklih nеkoliko dеcеnija na bеogradskom koncеrtnom podijumu prеdstavili su sе nеki od najznačajnijih muzičkih umеtnika svеta: filharmonijski orkеstri iz Bеča, Los Anđеlеsa, Bеrlina, Pеtrograda i Minhеna, Academy of St Martin in-the-fields, Cremerata Baltica i Gidon Krеmеr, Il Giardino Armonico, Kronos kvartеt, Hеrbеrt fon Karajan i Zubin Mеhta, Mstislav Rostropovič i Miša Majski, Svjatoslav Rihtеr i Marta Argеrič, Jеhudi Mеnjuhin i Maksim Vеngеrov.

"Imajući u vidu svu složenost okolnosti u kojima postoji i na određen način se obnavlja umetnička muzika, čini nam se da je sadašnji koncept BEMUS-a rezultat dobrog promišljanja i poslovanja i da je on po svemu uredna i korektna umetnička projekcija odgovornih. Osluškujući više nego razuđenu ponudu umetničke muzike koja se tokom jedne muzičke godine odigrava na beogradskim scenama, opredelili smo se za one sadržaje koji pripadaju prostoru konvencionalne tonske umetnosti." napisao je u saopštenju umetnički direktor Bemusa, Svetislav Božić.
 
"Da bi prostor konvencionalnog životno pulsirao, da bi bio referentan ne samo sadržajem već i interpretacijom, činili smo i činimo značajne korake kako bi ugostili vrhunske umetnike iz sveta, koji bi u sadejstvu sa našim uglednicima scene, podarili otmenoj beogradskoj publici pouzdano muzičko zadovoljstvo.
Na širokom geografskom prostoru rasutom  od Gibraltara do Baltika, od sefardsko-hispanističkog  do severoistočnog slovenskog nadahnuća, preko raskošnog italo-mediteranskog virtouziteta, koji je na različite načine razigravao barok i klasicizam ali i sve potonje epohe do danas, 49. BEMUS je ugostio i najnovije plodove domaćeg umetničkog stvaralaštv i izvođaštva, kao i poj naše narodne muzičke baštine.
Potrudili smo se da spojimo mladost i iskustvo, da linearno ali i vertikalno razudimo našu ponudu i da 49. BEMUS bude jedna lepa, blaga činjenica, data na korist našoj umetničkoj muzici, našoj kulturi i našoj duhovnosti." dodaje Božić u saopštenju.

Borba
Komentari

Najvažnije vesti