izvor: pixabay.com

Razbijanje Evrope

UMESTO DRŽAVA KRUPAN KAPITAL ŽELI EKONOMSKE REGIJE! Ko je na redu posle Katalonije?

Kolumna03.10.2017. 11:15h 11:15h

Obesmišljavanje međunarodnog javnog prava, koja je deo agende davno proklamovanog koncepta ”Evrope regija” ukazuje da je krupan kapital prišao direktnoj feudalizaciji i razbijanju nacionalnih država, koje su postale smetnja njihovim interesima

Do razbijanja socijalističke Jugoslavije, postojalo je međunarodno pravilo da federalne jedinice nemaju pravo na jednostrano otcepljenje. U istoriji su postojali dva pokušaja jednostrane secesije – pokušaj južnih država da se odvoje od SAD u 19., i pokušaj Bijafre da se otcepi od Nigerije u 20 veku. Oba pokušaja su završena brutalnom intervencijom federale vojske i te države su i danas celovite.

Primer Kosova i Metohije, a sada i Katalonije – pravo na jednostranu secesiju spušta se na nivo autonomnih pokrajina. Računajući na decenijsku demonizaciju Srbije, zapadni imperijalizam (krupan kapital) je imao idealnu šansu 1999. godine za taj presedan i danas u svetu niko više ne govori da vojna intervencija NATO pakta nije imala nikakvog osnova u međunarodnom pravu, odlukama UN, pa i u unutrašnjim pravilima samog vojnog saveza. Klasičnom agresijom na SR Jugoslaviju, zapadni imperijalizam je poslao nedvosmislenu poruku svim neposlušnim režimima da se opstanak svake države može dovesti u pitanje, što se ubrzo pokazalo na primeru socijalističkog Iraka, Libije i Sirije.

Mlaka reakcija zapadnih centara moći u slučaju Katalonije, gde se u najboljem slučaju ”podržava ustavni poredak Španije ali osuđuje nasilje” (formula koja je primenjena i u SFRJ, znamo sa kojim rezultatom) ukazuje da je i Španija ”puštena niz vodu”. Svinjarija sa nepotrebnom i neprofesionalnom reakcijom španske policije se savršeno uklapa u taj scenario.

Naravno, niko nije prorok. Ipak, obesmišljavanje i očigledna zloupotreba međunarodnog javnog prava, koja je deo agende davno proklamovanog koncepta ”Evrope regija” – ukazuje da je krupan kapital prišao direktnoj feudalizaciji i razbijanju nacionalnih država, koje su postale smetnja njihovim interesima. Suverenost naroda ili suverenost građanina je prevaziđen i opasan ”populizam” koji mora otići u istorijske udžbenike. Postoji samo suverenitet kapitala i suverenitet potrošača. 

Dobrodošli u ”vrli, novi svet”.

Saša Filipović
Komentari

Najvažnije vesti