Ako želite da nam postavite pitanje ili da nam se pridružite, možete da pišete na:

redakcija@borba.rs

Možete i da razgovarate sa nama uživo, putem WHATSAPP grupe na linkovima ispod:

KLIKNI OVDE ZA BORBA WHATSAPP CHAT GRUPU