Generalni sekretar udruženja banaka Srbije izjavio da ugovor između banke i klijenta ima snagu zakona

Banke u Srbiji kažu "Jači smo od države"

Vesti08.09.2017. 13:27h 13:27h

Banke tvrde da presuda po kojoj banka premiju osiguranja plaća banka a ne klijent može da uruši pravni sistem

Generalni sekretar Uduženja banaka Srbije Veroljub Dugalić lupio i ostao živ "Da bi jednostrano raskidanje ugovora zbog jedne sudske presude da je premiju osiguranja stambenih kredita Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) trebalo da plati banka, a ne korisnici kredita, urušilo pravni sistem."
Dugalić je dodao je da ugovor za potpisnike ima snagu zakona i obavezuje ih da ga poštuju i dodao da je za udruženje banaka nezamislivo da takva presuda opstane."
Dugalić dokazuje da se Banke u ovom sistemu ponašaju kao da su vlasnici države, i kao da su njihovi ugovori iznad zakona i pravnog sistema.
Na žalost, ovavko ponašanje banaka i privatnih privrednih subjekata je moguće samo u ovakvom kapitalističkom društvu.
U društvu socijalizma, ovakve pojave su nezamislive, a klijenti banaka zaštićeni od samovolje i pravnih vratolomija koje banke čine kako bi u sivoj zoni legalnosti nasamarile klijente.

Borba.rs
Komentari

Najvažnije vesti