izvor: dokument pošta srbije

Kontroverzne nabavke

JAVNE NABAVKE U POŠTI! Kupuju novinske usluge i radnike na lizing

Vesti23.11.2017. 11:43h 11:43h

O kontroverznim ugovorima i nabavkama "malih vrednosti" je bilo reči na protestu ispred GPC-a 20.11.2017. Saradnjom sa radnicima pošte i proverom na sajtu JP Pošte Srbije, došli smo do ovih dokumenata.

Javno preduzeće "Pošta Srbije" zaključilo je sa novinskom agencijom Beta ugovor "male vrednosti" u iznosu od 540.000,00 dinara, kako stoji u ugovoru, za "Usluge praćenja i izveštavanja javnosti o aktivnostima Pošte Srbije".

Takođe, još jedan ugovor bode oči, a to je javna nabavka za "Uslugu angažovanja omladinske/studentske zadruge", koju raspisuje RJ Novi Sad broj 346/2017. Javnu nabavku, za pronalaženje radnika koje bi pošta agencijski angažovala (lizing radne snage), dobilo je preduzeće TBV SYSTEMS iz Niša. Vrednost ugovora je 3.940.000,00 dinara.

Očigledna nelogičnost je da preduzeće iz niša obezbeđuje radnu snagu za RJ Novi Sad. Kako je BORBA u kampanji protiv lizinga radne snage i agencijskog rada, to ukazujemo ne samo na ekslploataciju ljudi putem agencijskog rada, već pozivamo državne organe da provere ovu, i sve druge javne nabavke koje je raspisala uprava JP Pošta Srbije.

O ovakvim ugovorima i nabavkama "malih vrednosti" je bilo reči na protestu ispred GPC-a 20.11.2017. Proverom na sajtu JP Pošte Srbije, došli smo do ovih dokumenata.

Na javnosti je da prosudi, da li su radnici pošte koji protestuju u pravu, budući da uprava pošte raspolaže novcem koji potiče i pripada svim građanima Srbije.

Borba
Komentari

Najvažnije vesti