izvor: media centar

U odbranu radničkih prava

RODOLJUB ŠABIĆ: Petljanje Vlade u bolovanje može da bude krivično delo

Vesti13.10.2017. 11:59h 14:35h

Kontrola bolovanja je uređena zakonom o zdravstvenom osiguranju koji ne predviđa nikakva ovlašćenja vlade ili ministarstava

U slučaju sumnje u zloupotrebu bolovanjs, poslodavci imaju pravo da koriste mehanizme utvrđene Zakonom o radu i Zakonom o zdravstvenom osiguranju, rekao je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić i upozorio da ti mehanizmi ne predviđaju nikakva ovlašćenja i aktivnosti Vlade ili ministarstava.

Ideja da bi se te aktivnosti mogle zasnivati na nekakvim "pilot projektima" i "mehanizmima kontrole bolovanja" dogovorenim sa bilo kim, bila bi izraz pogrešnog diletantskog tumačenja zakona ili nečeg goreg, ali u svakom slučaju upuštanje u takve aktivnosti dovelo bi do kršenja više zakona, masovnog kršenja prava građana i samim tim izvršenja velikog broja kažnjivih prekršaja, čak i krivičnih dela, navodi Šabić.

Poverenik je pokrenuo je 5. oktobra postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu zdravlja, povodom vesti da su "ministri Vlade dogovorili su sa ambasadorom Kine u Srbiji i direktorom smederevske Železare mehanizam kontrole bolovanja".

Imajući u vidu da bilo kakav mehanizam kontrole bolovanja podrazumeva obradu podataka o ličnosti, i to podataka koji su po zakonu naročito osetljivi, Poverenik je od oba ministarstva zatražio da se u roku od tri dana izjasne o tome šta "pilot projekat" kao i "dogovoreni mehanizam kontrole bolovanja" podrazumevaju, koji je pravni osnov za navedenu obradu podataka o ličnosti, kao i o nizu drugih relevantih pitanja.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, iako je kreator navedenih vesti, u ostavljenom roku nije dalo nikakvo izjašnjenje, navosi se u izjavi Šabića- Ministarstvo zdravlja je u zadatom roku dalo izjašnjenje i navelo da ono ne stoji iza vesti o vanrednoj kontroli bolovanja.

Ministar zdravlja, niti Ministarstvo, nisu davali nikakve izjave s tim u vezi, niti dostavljali medijima saopštenja u vezi s tim pitanjem, navodi se u odgovoru kancelariji Poverenika.

Ministarstvo je u izjašnjenju takođe navelo da je, kako je to Poverenik i naglasio otvarajući postupak nadzora, postojeći mehanizam kontrole bolovanja predviđen članom 164. Zakona o zdravstvenom osiguranju, te da u skladu sa sadržinom te zakonske odredbe zdravstvena inspekcija Ministarstva ne vrši nadzor nad ostvarivanjem bolovanja.

Nezavisno od toga koliko vesti o "pilot projektu" i "dogovorenom" mehanizmu kontrole bolovanja imaju realan osnov, Poverenik će Ministarstvu za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, a i Vladi Srbije, budući da je predsednica Vlade i nakon otvaranja postupka nadzora davala izjave kojima je najavljivana "vanredna kontrola bolovanja", uputiti odgovarajuća upozorenja.

Borba
Komentari

Najvažnije vesti