izvor: 401(K) 2012, flickr

Deru kožu klijentima

SINDIKAT SLOGA TUŽI BANKE! Zbog nezakonitog naplaćivanja usluga

Vesti11.10.2017. 11:20h 11:20h

Bankarski sektor u Srbiji godinama, uz blagoslov države i vlasti, a posebno ćutanje Narodne banke Srbije potpuno nekontrolisano stiče dobit od raznih provizija i naknada

Udruženi sindikat Srbije "Sloga" saopštio je danas da preko svojih pravnih zastupnika pokreću sinhronizovanu akciju utuženja banaka koje posluju u Srbiji i koje su godinama nezakonito klijentima naplaćivale usluge koje u drugim državama ne mogu ni da se zamisle, a kamo li realizuju.

Bankarski sektor u Srbiji godinama, uz blagoslov države i vlasti, a posebno ćutanje Narodne banke Srbije potpuno nekontrolisano stiče dobit od raznih provizija i naknada, i po tom osnovu na teret klijenata, osiromašenih građana godišnje zarađuje više milijardi dinara, ističe Sloga.

Zato smo odlučili, dodaje Sloga, da svim svojim članovima koji koriste ili su koristili bankarske usluge ponudimo da tuže banke i dobiju obeštećenje, budući da su one od klijenata nezakonito uzimale razne naknade.

Taj sindiklat ističe da su banke nezakono naplaćivali za obradu kredita, praćenje kredita, prevremenu otplatu, korišćenje platnih kartica i podizanje gotovine na bankomatu druge banke, kao i naknade za izdavanje potvrda i dostave pisanih obaveštenja klijentima, iako su bile dužne da ih izdaju i dostavljaju klijentima bez ikakve nadoknade ili provizije.

Sloga posebno ukazuje na naplatu osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita (NKOSK) i ocenjuje da je to apsurd jer ono klijente ne osigurava, vec osigurava isključivo banku čija je dužnost da ih osigura što je uostalom nedavno i dokazano na sudu.

Borba
Komentari

Najvažnije vesti