izvor: Dimitris Avramopoulos, flickr

Oštro poručili ministru

SINDIKATI VULINU: PRODAJOM ZASTAVE PRODALI BI DRŽAVNE I VOJNE TAJNE

Vesti02.02.2018. 12:29h 12:31h

U otvorenom pismu ministru Vulinu, kragujevački samostalni sindikati upozoravaju da bi prodajom odbrambene industrije država prepustila stranom privatnom sektoru podatke o razvoju, pribavljenim licencama konkurencije ali i informacije o oružanim akcijama.

Savez samostalnih sindikata Kragujevca (SSSK) uputio je otvoreno pismo ministru odbrane Aleksandru Vulinu u kome ga upozorava da prodajom obrambene industrije “mi prodajemo i vojne tajne do kojih se došlo sopstvenim razvojem, kupovinom licenci, a ponekad i oružanim akcijama”.

Kako će na to gledati oni koji su nam te licence prodali, što je bio, pre svega plod političkih dogovora? Da li će oni u budućnosti hteti da nam prodaju licence, ako ih mi danas prodajemo njihovoj konkurenciji, pita SSSK.

Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, koji je upućen u skupštinsku proceduru, predviđa privatizaciju preduzeća odbrambene industrije do 49 odsto.

SSSK pita ministra Vulin da li će prilikom prodaje, sa tehničkih crteža i druge dokumentacije biti izbrisane oznake “poverljivo” ili “vojna tajna” i dodaje da privatizacija može izazvati potpuni gubitak tržišta, jer je naoružanje “pre svega politička roba”.

U pismu se ističe da uoliko želimo da gradimo privatnu odbrambenu industriju onda se uticaj države mora smanjiti.

“Teško zamisliti da će neko uložiti 49 odsto svog kapitala, a da suštinski nema upravljanje nad tom fabrikom, a pri tome se obavezuje da nadzor nad njenim radom vrše Ministarstvo odbrane i Vojno bezbedosna agencija”.

Da li bi neka velika svetska kompanija pristala da izveštava Ministarstvo o svojim planovima i nabavkama i kako će neko poslovati sa takvom odbrambenom industrijom, koja je u privatnom vlasništvu, a da se nad njenom imovinom i novčanim sredstvima ne može vršiti pinudno izvršenje, pita Savez samostalnih sindikata Kragujevca ministra odbrane Aleksandra Vulina.

Borba
Komentari

Najvažnije vesti