izvor: pixabay.com

Zbog velikogbroja žalbi građana na snimanje vozila na auto-putu Rodoljub Šabić odgovara

Snimanje vozila na putu nije obrada ličnih podataka

Vesti07.09.2017. 12:33h 12:33h

Podaci o vozilima kao što su marka, oblik, boja i broj tablice su podaci o predmetu ali ne i o vlasniku

Podaci o vozilima (snimak njihovog oblika i registarske tablice), nisu podaci o ličnosti, jer se odnose samo na vozila, oni mogu postati podaci o ličnosti samo u slučaju kada je, na osnovu njih, moguće identifikovati vlasnika vozila, objavljeno je na veb sajtu poverenika za informacije od javnog značaja.
Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljubu Šabiću, obraća se - kako je objkašnjeno - veći broj građana i novinara, povodom snimanja vozila od strane JP "Putevi Srbije" i prosleđivanja tih snimaka MUP, s pitanjem - da li to predstavlja povredu prava na zaštitu podataka o ličnosti.
Da bi otklonio moguće dileme, on podseća da je Skupština Srbije, usvajajući Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, pored ostalog, utvrdila za organe nadležne za poslove saobraćaja i policije, ovlašćenje za snimanje saobraćaja u svrhu dokumentovanja saobraćajnih prekršaja (čl.286 st.1), kao i mogućnost da ti organi u tu svrhu ovlaste upravljača puta, javno preduzeće ili ustanovu za snimanje saobraćaja (čl.286 st.2).
Poverenik ne može da ulazi u svrsishodnost i opravdanost rešenja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koja ne spadaju u njegovu nadležnost, ističe Šabič.
Što se tiče podataka o vozilima (snimak njihovog oblika i registarske tablice), oni, načelno, nisu podaci o ličnosti, jer se odnose samo na vozila, to jest stvari, ne ličnosti.
Ovi podaci mogu postati podaci o ličnosti samo u slučaju kada ih je moguće povezati sa vlasnikom, odnosno kada je, na osnovu njih, moguće identifikovati vlasnika vozila.
Takva mogućnost je vezana za uvid u saobraćajnu dozvolu u kojoj su, pored podataka o vozilu, upisani i podaci o vlasniku, odnosno za obradu podataka iz odgovarajuće baze MUP.
Samo snimanje vozila koje obavlja javno preduzeće, kojim bi se registrovali prekršaji, i dostavljanje tih podataka policiji, u tom smislu, ne predstavlja obradu podataka o ličnosti.
Javno preduzeće evidentira da je vozilo sa određenim registarskim brojem prekoračilo dozvoljenu srednju (prosečnu) brzinu na auto-putu, čime je izvršen prekršaj, ali bez saznanja o tome ko je vlasnik ili vozač istog.
Vozilom može upravljati vlasnik, član njegove porodice, prijatelj ili čak lice koje je vozilo ukralo. To, javno preduzeće ne zna, a nema ovlašćenje ni da utvrđuje.
Kada dobije podatak da je određeno vozilo prekoračilo dozvoljenu brzinu, policija je zakonom ovlašćena da započne obradu podataka o ličnosti, u cilju utvrđivanja prekršioca odnosno prekršajnog kažnjavanja,objašnjeno je na veb sajtu poverenika za informacije od javnog značaja.

Borba.rs
Komentari

Najvažnije vesti