Šta je radikalna levica u Grčkoj trebalo da uradi?

Uspon i pad Sirize

Vesti27.07.2017. 14:55h 17:11h

Ideja da će ekonomske institucije da se slome borbom kroz institucije EU je iluzija

Kada je Aleksis Cipras pozvao narod na istorijski referendum, naivno nije očekivao ogromnu podršku naroda. Pobedilo je "NE", što je ostavilo Ciprasa u procepu odluke da popusti banksterskim institucijama, kako tvrdi Janis Varoufakis, bliski Ciprasov saradnik i tadašnji ministar finansija Grčke.

Da li je postojalo alternativno rešenje?
Postojalo je! 

Članice Sirize, poput Sekinime (Ξεκίνημα-Xekinika) predlagale su sledeći plan: Uvođenje kontrole kapitala, odbijanje da se plati dug, nacionalizacija banaka, prelazak na nacionalnu monetu - drahmu, finansirati javne radove nacionalnom monetom kako bi se zaustavio ekonomski krah i pokrenuo rast, poništiti dugove malim preduzećima, omogućiti pozajmice pod povoljnim uslovima.
Omogućiti državi da planira i upravlja ekonomijom, uvesti državni monopol na spoljnu trgovinu kako bi deo profita bio usmeren na stabilnost društva a ne na ekonomski moćne pojedince i banke. Formirati komitete za planiranje u svim sektorima privrede, sa posebnom pažnjom na turizmu, agrikulturi, industriji i rudarstvu. Uspostaviti demokratiju kroz radničko upravljanje u svim sektorima i povesti snažnu propagandu među narodima Evrope.
Ukratko, socijalistički i anti-bankarski program kao odgovor na ucenu EK, MMFa i Svetske banke.

Ovaj plan je bio van poimanja Ciprasa i njegovih saradnika. Ideja da će ekonomske institucije da se slome borbom kroz institucije EU je iluzija. Jedini način da se te nad-institucije pobede je otkazivanje poslušnosti i borba, svake države i svakog naroda istovremeno i za sebe i u borbenom jedinstvu.
A taj se posao započinje od svog - domaćeg fronta.

Preuzeto sa sajta CWI
 

Borba.rs
Komentari